สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายภักดี ศรีโพธื์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นางสาวญาณี เชื้อเมืองพาน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและบุคลากร ในการจัดการทดสอบฯ ครั้งนี้ ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us