ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1056320306
รหัส Smis 8 หลัก :  56012007
รหัส Obec 6 หลัก :  320306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  แม่ใจวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Maechai wittayakom School
ที่อยู่ :  หมู่ที่  9  บ้านศรีถ้อย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
โทรศัพท์ :  0-5449-9023
โทรสาร :  054499322
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  12 สิงหาคม 2515
อีเมล์ :  [email protected]
เว็บไซต์ :  www.maechai.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/maechai.mwk
กลุ่มโรงเรียน :  
อปท. :  ศรีถ้อย
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  80 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  7 กม.

แผนที่ตั้งพิกัดโรงเรียน
แผนที่บน Google Map 19.3743224409,99.7872678126
Message us