ติดต่อเรา

ที่ตั้ง : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 14 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 054-499023
เบอร์โทรสาร : 054-499233
ช่องทางออนไลน์ Facebook : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us