การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 และการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธี การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 และการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารและคณะครูทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง และผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูพงษ์พัฒน์ สุทธวงศ์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ และมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูวัฒนะพงษ์ อภัยโรจน์ ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามครบกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้างที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมแห่งนี้

Message us