หน้าแรก

ผู้บริหารโรงเรียน

นายภักดี ศรีโพธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นางสุนันทา ไชยบาล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

>>> เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ <<<

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประกาศ

  • ประกาศ
  • จดหมายข่าว
  • ดาวน์โหลด

E-Service

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

CCT

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

E-Money

ระบบรายงานเงินเดือน ข้าราชการครู

DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคลคล

Smart Obec

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

SGS

ระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่

HRMS

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

MOE Safety Center

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

DPA

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

MAECHAI WITTAYAKOM SCHOOL THAILAND

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 14 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

0-5449-9023
Message us