ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130 ติดถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 763 มีเนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยอำเภอแม่ใจได้สงวนที่ดินไว้ที่ หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีเนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน โดยหาทุนจากเงินบริจาค 42,000 บาท ได้รับ ความอนุเคราะห์จากแขวง การทางพะเยานำรถมาปรับพื้นที่ 20 ไร่ และได้รับเงินสมทบอีก 20,000 บาท

ครั้งแรกได้รับอนุมัติให้เปิดชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนมาสมัคร 65 คน รับได้ 45 คน โดยครั้งแรกอาศัยโรงเรียนบ้านศรีถ้อยเรียนชั่วคราวและทางอำเภอได้ขอยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาช่วยสอนจำนวน 2 คน คือ นายเกษม โชติพันธ์ และนายสุนทร แสนทวีสุข ทางอำเภอได้ก่อสร้างอาคารฝึกงาน 1 หลัง ขนาด 10 x 22 เมตร และได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศรีถ้อยมาเรียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2515

Message us