วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 คณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูบรรจบ พรหมเผ่า นำคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช และร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดย นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมครั้งนี้ ร่วมด้วยหน่วยงาน ส่วนราชการ ท้องถิ่นในอำเภอแม่ใจ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

Message us