วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ครั้งที่ 1 ปี 2566 ณ ห้องประชุม อาคารเกียรติยศ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ครั้งที่ 1 ปี 2566 ณ ห้องประชุม อาคารเกียรติยศ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ครั้งที่ 1 ปี 2566 ณ ห้องประชุม อาคารเกียรติยศ เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม และร่วมด้วยคณะกรรมการอีกหลายท่าน ทางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้

Message us