การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเรียนดี ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นายอุดร ตาเบ้า ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบในการประชุมครั้งนี้ และคุณครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นได้พบปะ รับลงทะเบียน แจกใบแสดงผลการเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us