นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวันเจแปนเดย์ ครั้งที่ 16

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคุณครูเจนต์ ปัญจขันธ์ นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวันเจแปนเดย์ ครั้งที่ 16 ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย ในการนี้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น อาทิเช่น การจัดดอกไม้อิเคบานะ การทำข้าวปั้น การเขียนพู่กันจีน การห่อของฟุโรชิขิ และการพับกระดาษโอริกามิ เป็นต้น

Message us