การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน The international science & mathematics competition 2023 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และนักเรียนที่มีผลการเรียนเรียนดี ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นายอุดร ตาเบ้า ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วย นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าประชุมพบปะชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบในการประชุมครั้งนี้ และคุณครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นได้พบปะ รับลงทะเบียน แจกใบแสดงผลการเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us