สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมกันต้อนรับ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และคณะทีมงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ที่ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในการจัดการเรียนการสอนวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us