อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การสร้างสื่อการสอนด้วย Canva สำหรับบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมให้ประธานในพิธีทราบ และ นายจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมการอบรมครั้งนี้

อ้างอิงและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/maechai.mwk

Message us