อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา”

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา” ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยคุณครูวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้างานหลักสูตร เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ในการทบทวนหลักสูตรของโรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งผู้บริหารและคณะครูทุกท่านร่วมกันอีกด้วย

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่

Message us