การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท คำดี ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่า นายอุดร ตาเบ้า ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้อำนวยการภักดี ศรีโพธิ์ พร้อมฝ่ายบริหารของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในกิจกรรมนี้ ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร ได้รับมอบเงินสนับสนุน จากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

อีกทั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา และได้มีการมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ นายอุดร ตาเบ้า ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ครบวาระการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้อีกด้วย

Message us