กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่จะถึงในวันพุธที่ 22 พฤษภาคมนี้ อันเป็นการเสริมสร้าง ให้มีสมาธิ ความอดทน พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และเป็นการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us