กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยฝ่ายบริหาร และหัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งครูที่ปรึกษา ได้พบปะและชี้แจงให้กับนักเรียนใหม่ได้รับทราบและเข้าใจ ในกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของทางโรงเรียน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกระเบียบและถูกต้อง

Message us