การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน คุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ ประธานการจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน คุณครูศิวะกร แผ่นทอง ครูผู้ดูแลงานคณะกรรมการสภานักเรียน ได้เปิดหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ลงคะแนนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ และคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป

Message us