สพม.พะเยา ร่วมกับ รร.แม่ใจวิทยาคม หารือในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.ภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รอง.ผอ.สุนันทา ไชยบาล และคณะครูกลุ่มงานบุคลากร ให้การต้อนรับ จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านกฎหมาย โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us