ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันบริจาคโลหิต

วันพุธ ที่31 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี2567 เพื่อให้กิ่งกาชาดนำเก็บเข้าคลังโลหิตเพื่อไว้ใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดที่เสียเลือดมากต่อไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Message us