การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ ที่29 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมด้วย พ.ต.ท.นิธิกร เดชบุญ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมวิสามัญ ครั้งที่2 / 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us