พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาพะเยา “ภูกามยาวเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน พร้อมใจร่วมเดินขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาพะเยา “ภูกามยาวเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เสริมสร้างศักยภาพทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

Message us