กิจกรรมวันครู จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมกับ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น เข้าร่วมกิจกรรมวันครู จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล จาก นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Message us