กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 กลุ่มโรงเรียนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ตัวแทนคณะครู จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) โดยมีกิจกรรมทางศาสนาทำบุญตักบาตร พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดย นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ใจ อีกทั้งในช่วงบ่าย ยังมีกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

Message us