มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โดย คณะผู้ใหญ่ใจดี

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี ได้มามอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จำนวน 21 ทุน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us