โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูนิรันดร์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน และคุณครูสิทธิ อภิชัย ครูหัวหน้างานป้องกันยาเสพติดโรงเรียน ร่วมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้ในครั้งนี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Message us