คณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมอบรมการสร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ คุณครูกรรณิกา รัถยาธรรมกุล และคุณครูกิตติ สุขศรีราษฎร์ เข้าร่วมการสร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัมนาเครือข่ายเด็ก เพื่อก้าวสู่การปรับตัวและลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเหนือ

Message us