มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ประเภทเกมส์ ROV(Arena of Valor) กิจกรรม “ROV Student MWK Cup” ครั้งที่ 1 ปี 2566

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ประเภทเกมส์ ROV(Arena of Valor) กิจกรรม “ROV Student MWK Cup” ครั้งที่ 1 ปี 2566 แข่งขันเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 8 โดยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น พะเยา จำกัด จัดกิจกรรมในครั้งนี้

Message us