พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นำนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ณ สนามกีฬา ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา โดยผู้อำนวยการ ภักดี ศรีโพธิ์ ได้รับโล่รางวัล ผู้บริหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น และยังมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 31 สถานศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Message us