โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เป็นสนามสอบ การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เป็นสนามสอบ การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ชื่อ “โครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม” เพื่อให้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต และสร้างความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเรียน 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมี คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

Message us