โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระเจ้าทองทิพย์นาคปรก พระประธาน ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ หนองเล็งทราย

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยนางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระเจ้าทองทิพย์นาคปรก พระประธาน ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ หนองเล็งทรายแม่ใจ สถานที่ก่อสร้างพุทธอุทยานจังหวัดพะเยา ตามมติคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ข้าราชการทัองที่ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชนชาวอำเภอแม่ใจเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้

Message us