พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องใน “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องใน “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” วันที่ 5 ธันวาคม 2566 โดย ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียนอีกด้วย

Message us