กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันทำกระทง เพื่อเข้าร่วมการประกวดกระทงสวยของแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ณ ลานกิจกรรม บริเวณหอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us