ให้ขวัญและกำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเข้าร่วมการติว TGAT TPAT

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มาให้ขวัญและกำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเข้าร่วมการติว TGAT TPAT เพื่อการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย กับกิจกรรมทรูปลูกปัญญา ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Message us