นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมแข่งขัน กิจกรรมส่องนกเมืองพะเยา ครั้งที่ 1 ณ หนองเล็งทราย

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย คุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ คุณครูกรรณิกา รัถยาธรรมกุล คุณครูกิตติ สุขศรีราษฎร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมส่องนกเมืองพะเยา ครั้งที่ 1 ณ หนองเล็งทราย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ โดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และมหาวิทยาลัยพะเยา (Phayao Learning City) ร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการศึกษาธรรมชาติบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทรายแม่ใจ มีการสาธิตและสอนการใช้อุปกรณ์การส่องนก จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และประสบการณ์ และการแข่งขันการส่องนก ของนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนภาคีเครือข่ายทั่วจังหวัดพะเยา ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Message us