สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบอาคารเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมต้อนรับ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us