มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคุณครูวรลักษณ์ ดอนศิลา ครูกลุ่มงานแนะแนว ร่วมต้อนรับ ผอ.วรพล ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3(หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และคุณฉันทนา ทรายแก้วฉาย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5000 บาท จำนวน 1 ทุน และทุนละ 1000 บาท จำนวน 1 ทุน ณ ห้องประชุมเล็ก ห้องานักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us