โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดกิจกรรมการประกวด To Be Number One Teen Dancercise และ To Be Number One Idol ของอำเภอแม่ใจ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด To Be Number One Teen Dancercise และ To Be Number One Idol ของอำเภอแม่ใจ เพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอแม่ใจ ในการเข้าร่วมประกวดรายการดังกล่าว ในระดับจังหวัดต่อไป ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย กลุ่มงานสุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมนี้ และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกับตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม งานทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 11 คน และทุกคนจะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

Message us