ผอ. สพม.พะเยา มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน The international science & mathematics competition 2023

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูวิทยา ครูจงจิตร สิทธิไพร นำนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน The international science & mathematics competition 2023 เมื่อวันที่ 13-16 ตุลาคม 2566 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ที่ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับนานาชาติ รางวัลผลงานวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม The best international science project 2023 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Message us