วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมี นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายวิจิตร วงศ์ชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us