ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารกิจกรรมการประกวด To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancercise ระดับอำเภอแม่ใจ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 งาน To Be Number One อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารกิจกรรมการประกวด To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancercise ระดับอำเภอแม่ใจ ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us