การประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย”องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข

Message us