25 ก.ย. 66 การประเมินผลการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันจันทร์ ที่25 กันยายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ2566 ตำแหน่งครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ ในระหว่าง วันที่ 4 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา / วันที่12 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , แนะแนว และ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ / วันที่14 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / วันที่15 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาและดนตรี / วันที่18 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / วันที่20 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่

Message us