การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ของคุณครูปภาวี ต้นวงค์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยนายอุทร นัดดากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายวสันต์ แก้วสา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ของคุณครูปภาวี ต้นวงค์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องเรียนภาษาไทย อาคารเรียน 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us