ประเมินผลงานของนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ ปลัดจังหวัดพะเยา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ที่ได้เข้าประเมินผลงานของนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ นายปิติภัทร นารินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงตนตามหลักคุณธรรมใน 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” โดยคณะกรรมการได้ดูผลงานและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us