การอบรม “โครงการอัฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2567”

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “โครงการอัฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2567” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การทำประกัน พรบ.รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้จากสำนักงานขนส่งพะเยาและตัวแทนประกันภัยพะเยา จัดโดย สำนักงาน คปภ.จังหวัดพะเยา ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us