กองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อัญเชิญธงลูกเสือประจำจังหวัดพะเยา ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูกรรณิกา รัถยาธรรมกุล คุณครูชัยพร เกตุพิชัย คุณครูศิวะกร แผ่นทอง และคุณครูณัฏฐธิดา เกตุพิชัย นำกองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อัญเชิญธงลูกเสือประจำจังหวัดพะเยา ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬา เพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Message us