กิจกรรมแข่งทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2567

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูวาสนา ปัญสุวรรณ์ คุณครูปภาวี ต้นวงศ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์คําวิชัย โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม โดย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

Message us