กิจกรรมอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาทำความดี ระดับอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอแม่ใจ กิจกรรมอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสาทำความดี ระดับอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2567 //ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่// ภายใต้โครงการอำเภอแม่ใจ สุขใจ เลิกเหล้า แบบบูรการ โดยมีส่วนร่วมของชุมชน “รักแม่ใจ สร้างแม่ใจ ไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เขตอำเภอแม่ใจ จัดโดย กลุ่มงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ÿÛ
ÿÛ
ÿÛ
ÿÛ
Message us