พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกำกับกองลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ของกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us